19 maja 2019

Zmiany w Zarządzie Klubu SKS BIELIK

W dniu dzisiejszym, t.j. 19.05.2019 miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu.

Walne nie udzieliło wotum zaufania Prezesowi Tomaszowi Pitura oraz Zastępcy Prezesa Kamilowi Kalinowskiemu.

Na nowego Prezesa Klubu w drodze głosowania wybrano Kolegę Alberta Dzik, natomiast zastępcą Prezesa został Kolega Witold Gutowski.

Reszta członków Zarządu Klubu pozostała na swoich stanowiskach.

Obecny skład Zarządu to:

  • Albert Dzik – Prezes Zarządu
  • Witold Gutowski – Zastępca Prezesa
  • Rafał Kowalewski – Sekretarz
  • Robert Ciężar – Skarbnik
  • Adam Kalinowski – Członek Zarządu

Walne dokonało także wyboru Kolegi Krzysztofa Rynko w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej po rezygnacji jednego z jej członków.

Obecny skład Komisji Rewizyjnej to:

  • Zbigniew Kluziak – Przewodniczący Komisji
  • Krzysztof Rynko – Członek Komisji
  • Rafał Janica – członek Komisji

 

 

Aktualności
About kowalx170