2 czerwca 2019

Zawody Puchar Lata 2019

ZAWODY STRZELECKIE

Puchar LATA 2019

 

 1. Cel zawodów:
 • propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,
 • rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,
 • zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa,

 

 1. Organizator:
 • Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach
 • Firma Szkoleniowo – Usługowa „ALMAX” w Olsztynie,

 

 1. Termin i miejsce:

15 czerwca 2019 roku. Otwarta strzelnica SKS „BIELIK” w Dźwierzutach.

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,

 

 1. Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20,00 zł od konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.

UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania muszą w trakcie strzelania używać

ochronników wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia

ochronników wzroku  i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników  nie zostaną

dopuszczone do strzelania.

 

 1. Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

 

 1. Konkurencje:

 

 • Pistolet sportowy – broń o kal. 5,6 mm (samopowtarzalna):
 • 20 strzałów ocenianych,
 • Cel – 20 metalowych blach
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość – 10 do 50 metrów
 • Postawa: stojąca
 • Sposób przeprowadzenia konkurencji: po komendzie „start”, zawodnik przeładowuje broń i ostrzeliwuje metalowe cele (blachy) w dowolnej kolejności,
 • Czas: max. 90 sekund
 • Ocena: za trafienie uznaję się przewrócenie celu metalowego (blachy),
 • Klasyfikacja: O zajętym miejscu decyduje ilość przewróconych metalowych celów. Im większa ilość przewróconych blach, tym wyższe miejsce. Blachy przewrócone po komendzie „stop” nie będą brane pod uwagę. W przypadku uzyskania takich samych wyników (miejsca w klasyfikacji od I do VI), o wyższym miejscu decyduje krótszy czas strzelania.
 • Postawa: stojąca

 

 • Pistolet centralnego zapłonu (tylko 9 mm Parabellum lub Makarow):
 • strzały próbne: dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut do jednej z tarcz
 • 2 x 5 strzałów ocenianych (z wymianą magazynka)
 • Czas: 8 minut (strzały oceniane)
 • Cel – 2 tarcze (jedna nad drugą): tarcza 23p i tarcza przewidziana do strzelania z pistoletu szybkostrzelnego (tarcza 23p jest umieszczona na górze)
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość 25 metrów
 • Postawa: stojąca
 • Klasyfikacja: łączna ilość uzyskany punktów w dwóch tarczach

(sumowane są tylko strzały oceniane)

 

–    Konkurencja karabin sportowy + strzelba gładkolufowa (strzelanie na czas do

wyznaczonych celów). Regulamin strzelania przedstawiony zostanie zawodnikom w dniu

strzelania. Zawodnik może mieć własną broń i amunicję.

Niezbędna ilość amunicji przewidziana w tej konkurencji:

 • 2 x po 5 naboi w kal. 5,6 mm (dwa magazynki po 5 naboi),
 • 7 naboi w kal. 12 (12/70 śrut)

 

Do konkurencji zostanie dopuszczona broń:

 • Karabin sportowy o kal. 5,6 mm (karabin powtarzalny, przyrządy otwarte),
 • Strzelba gładkolufowa o kal. 12 (strzelba powtarzalna)

 

Klasyfikacja: do  czasu strzelania (liczonego na timerze) dodane zostaną sekundy kary za nie przewrócenie celów metalowych (5 sekund za każdy nieprzewrócony metalowy cel), a także za nie trafienie we wskazane pole (2 sekundy, 5 sekund, 8 sekund –  sposób przyznania sekund karnych omówiony zostanie w dniu zawodów).

Im niższy łączny czas strzelania (po doliczeniu do czasu strzelania ewentualnych karnych sekund za nieprzewrócony metalowy cel oraz sekund karnych za nietrafienie we wskazane pole), tym wyższe miejsce w klasyfikacji.

 

Karabin czarnoprochowy:

 • 3 strzały próbne w czasie 6 minut
 • 5 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
 • Cel – tarcza  do pistoletu szybkostrzelnego
 • Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
 • Odległość 50 metrów,
 • Postawa: stojąca.

 

W strzelaniu do tarcz (konkurencja: pistolet centralnego zapłonu, karabin czarnoprochowy) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).

W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie większa liczba 10, następnie 9, itd.

 

W strzelaniu z pistoletu sportowego oraz w konkurencji karabin + strzelba sposób klasyfikacji określony  jest w opisie danej konkurencji.

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą)!.

Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

 

Wszyscy uczestnicy zawodów muszą w trakcie strzelania używać ochronników wzroku

 i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały ochronników wzroku i słuchu nie zostaną dopuszczone do strzelania.

 

 

 1. Sprawy finansowe:
 • koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,
 • pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

 

 1. Nagrody:
 • za miejsca I-III w klasyfikacji indywidualnej, w poszczególnych konkurencjach zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.

 

 1. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

 

 1. Zgłoszenia:

W dniu zawodów.

       Informacje na temat zawodów można uzyskać:

Albert Dzik

 tel. kom.  607088575

 

 

11  Postanowienia końcowe:

       Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma

prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do

protestu musi być dołączona opłata w  wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania

protestu, wpłacone  wadium podlega zwrotowi.

 

Bez kategorii
About kowalx170