22 września 2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu – 29 września 2021 roku

Zarząd Strzeleckiego Klubu Sportowego BIELIK w Dźwierzutach zgodnie z §21 Statutu Klubu, na posiedzeniu w dniu 22 września 2021 roku postanowił zwołać Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu na dzień 29 września 2021 roku (środa) na godzinę 16.00 (I termin). W przypadku braku co najmniej połowy członków Klubu, Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się w tym samym miejscu w drugim terminie w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 16.30.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu odbędzie się w Dźwierzutach w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Pasymska 2.

Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Klubu i powitanie przybyłych.

2. Powołanie Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Odczytanie porządku Zebrania i jego uchwalenie.

4. Odczytanie regulaminu Zebrania i jego uchwalenie.

5. Wybór Komisji Mandatowej oraz uchwał i wniosków.

6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Sprawozdanie Zarządu.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja.

11. Zatwierdzenie bilansu za rok 2020.

12. Głosowanie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Klubu.

13. Sprawy inne i wolne wnioski.

14. Przyjęcie uchwał.

15. Zakończenie obrad.

Zarząd nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu członkom SKS BIELIK w Dźwierzutach uczestniczącym w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

Prosimy wszystkich o niezawodne przybycie.

Zarząd Klubu

Bez kategorii
About kowalx170