8 lutego 2019

Walne zebranie 16 luty 2019 roku

Koleżanki i Koledzy
W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Klubu SKS Bielik zwołuję na sobotę 16.02.2019 na godzinę 9:00 Walne Zebranie Członków Klubu SKS Bielik na terenie strzelnicy w Dźwierzutach.
W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznaczam drugi termin w sobotę 16.02.2019 rok na godzinę 9:30.
Proszę o liczne przybycie gdyż podczas zebrania będziemy wybierać nowe władze Klubu SKS Bielik.
Porządek obrad Walnego Zebrania w załączniku.
Bez kategorii
About Marekjp