7 maja 2020

Strzelnica otwarta od dnia 09.05.2020

Strzelnica jest otwarta od dnia 09.05.2020 w godzinach od 8.00 do 18.00. Obiekt jest dostępny wyłącznie dla członków Klubu. Nie przyjeżdżamy z osobami towarzyszącymi.
W jednym przedział czasowym na strzelnicy może być maksymalnie 6 osób.
Wejścia na strzelnicę odbywają się w ustalonych przedziałach godzinowych, tj.. 8-10, 10-12 itd. (na okres 2 godzin lub ich wielokrotność).
Każda obecność na strzelnicy musi być uzgodniona z Prezesem Klubu telefonicznie pod numerem 607 088 575, przyjeżdżając na teren strzelnicy należy poinformować Prezesa w formie SMS-a, że rozpoczynamy strzelanie.
Wpis do książki pobytu na strzelnicy wykonujemy w jednorazowych rękawiczkach zachowując od siebie właściwy odstęp (2-3 metry), trzeba także mieć założoną maskę ochronną zakrywającą nos i usta. Maskę należy używać także podczas przemieszczania się po terenie strzelnicy (podczas strzelania na osiach maski nie są obowiązkowe).
Każdy musi posiadać swoje środki ochrony wzroku i słuchu.
Każdy musi posiadać swoje środki do dezynfekcji rąk. Zaleca się używanie rękawiczek jednorazowych. Zabrania się wyrzucania rękawiczek do pojemników na śmieci znajdujących się na osiach strzeleckich.
Każdy musi posiadać swoje tarcze strzeleckie, takery, zaklejki, itp., które po zakończeniu strzelania ma obowiązek zabrać ze sobą, z wyjątkiem tarcz papierowych i kartonowych, które można wyrzucić do stalowej beczki umieszczonej za osią strzelbową. Śmieci i wszystkie przyniesione przedmioty musimy zabierać ze sobą.
Po przybyciu na strzelnicę każdy udaje się na ustaloną oś strzelecką, zabrania się samowolnego zmieniania wyznaczonych osi.
Po zakończeniu strzelania każdy udaje się na parking i opuszcza teren strzelnicy.
Zabrania się gromadzenia na parkingu, oraz pod wiatami, wszyscy mają obowiązek zachować bezpieczną odległość min. 2-3 metrów.

Bez kategorii
About kowalx170