30 marca 2019

Komunikat organizacyjny zawodów 14 kwietnia 2019

Puchar wiosny 2019

Strzelecki Klub Sportowy BIELIK Dźwierzuty

 

1.     Cel zawodów:

–        propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa w województwie Warmińsko-Mazurskim oraz województwach ościennych,

– rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur,

– zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa,

– w czasie zawodów zostanie przeprowadzona wystawa broni kolekcjonerskiej

2.     Organizator:

–        Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach

3.     Termin i miejsce:

14 kwietnia 2019 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach

Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,

4.     Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 50,00 zł od konkurencji 3GUN oraz 25,00 zł od pozostałych konkurencji. Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.

UWAGA: wszyscy uczestnicy strzelania muszą w trakcie strzelania używać ochronników

wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia ochronników wzroku

i słuchu. Osoby nie posiadające ochronników nie zostaną dopuszczone do strzelania.

5.     Zasady punktacji, klasyfikacja:

W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

6.     Konkurencje:

–    Strzelba „PUMP ACTION” przyrządy mechaniczne – nie dopuszcza się stosowania strzelb samopowtarzalnych

·       Ilość naboi – minimum 6 sztuk (śrut)

·       Cel – metalowe blachy oraz rzutki

·       Broń i amunicja– własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora

·       Odległość: od 8 do 12 metrów,

·       Postawa: siedząca

·       Stan broni i amunicji: strzelba rozładowana z otwartą komorą nabojową odłożona na stolik, amunicja na stoliku lub w ładownicach

·       Sposób przeprowadzenie konkurencji: po sygnale timera zawodnik w pozycji siedzącej ładuje strzelbę i ostrzeliwuje wyznaczone cele. Po zakończeniu konkurencji zawodnik przedstawia broń do przeglądu i odkłada na stolik

·       Klasyfikacja: do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne, za trafienie w cel – 0,00 sekund kary, w sytuacji, gdy cel nie zostanie przewrócony lub zniszczony – 5,00 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.

–        Karabin sportowy (przyrządy otwarte mechaniczne)

·       Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut,

·       2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)

·       Cel – tarcza olimpijska TS-4

·       Broń i amunicja – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora

·       Odległość – 25 metrów

·       Postawa: stojąc

–        Pistolet sportowy (przyrządy otwarte mechaniczne)

·       Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut,

·       10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut

·       Cel – tarcza olimpijska TS-4

·       Broń i amunicja – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora

·       Odległość – 25 metrów

·       Postawa: stojąc

–        Pistolet centralnego zapłonu (przyrządy otwarte mechaniczne)

·       Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 3 minut,

·       10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut

·       Cel – tarcza olimpijska TS-4

·       Broń i amunicja – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora

·       Odległość – 25 metrów

·       Postawa: stojąc

–    3GUN (karabin centralnego zapłonu, strzelba, pistolet centralnego zapłonu)

·       Ilość naboi – karabin minimum 28 sztuk, strzelba minimum 9 sztuk, pistolet minimum 24 sztuki

·       Cel – metalowe blachy, rzutki, tarcze IPSC, cele „No-shoot”

·       Broń i amunicja– tylko i wyłącznie własna

·       Regulamin 3GUN oraz opis toru stanowią załączniki do niniejszego regulaminu

W strzelaniu do tarcz sportowych (konkurencja: karabin sportowy, pistolet sportowy, pistolet centralnego zapłonu) o kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności, większa liczba 10, następnie 9, itd.

W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.

Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.

W przypadku braku własnej broni, po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą).

Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

Wszyscy uczestnicy zawodów muszą w trakcie strzelania używać ochronniki wzroku i słuchu. Organizator nie zapewnia tych ochronników. Osoby, które nie będą miały ochronników wzroku i słuchu nie zostaną dopuszczone do strzelania.

7.     Sprawy finansowe:

–        koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,

–        koszty zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy,

–        pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.

8.     Nagrody:

–        za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy, za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy,

9.     Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10.   Zgłoszenia:

Internetowo lub w dniu zawodów do godziny 11.00.

Informacje na temat zawodów można uzyskać:

Kamil Kalinowski
tel. kom.  605 669 128

11.  Postanowienia końcowe:

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi. Zawodnik ma

prawo złożyć protest od razu po zakończeniu strzelania w danej konkurencji. Do

protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100,00 zł. W przypadku uznania

protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

10.  Załączniki:

Konkurencja 3GUN – opis toru
Konkurencja 3GUN – regulamin

załącznik 3GUN

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Klub (wymagane) - jeżeli brak klubu proszę wpisać Brak

Licencja zawodnicza (wymagane)
 Tak
 Nie

Konkurencja (wymagane)
 Strzelba PUMP ACTION
 Karabin sportowy (przyrządy otwarte mechaniczne)
 Pistolet sportowy (przyrządy otwarte mechaniczne)
 Pistolet centralnego zapłonu (przyrządy otwarte mechaniczne)
 3GUN (karabin centralnego zapłonu, strzelba, pistolet centralnego zapłonu)

Bez kategorii
About kowalx170