Pozwolenie na broń do celów sportowych

Aby móc wystąpić o Pozwolenie na broń do celów sportowych należy spełnić wymagania zawarte w Ustawie o Broni i Amunicji.
1. Pierwsza kwestia to trzeba należeć do klubu sportowego o charakterze strzelckim.
2. Po trzech miesiącach przynależności do klubu można zdawać egzamin na Patent Strzelecki. Patent Strzelecki jest jedynym egzaminem w całym procesie ubiegania się o pozwolenie na broń.

Pozwolenie-na-bron do-celow-sportowychAby móc wystąpić o Pozwolenie na broń do celów sportowych należy spełnić wymagania zawarte w Ustawie o Broni i Amunicji.
1. Pierwsza kwestia to trzeba należeć do klubu sportowego o charakterze strzeleckim.
2. Po trzech miesiącach przynależności do klubu można zdawać egzamin na Patent Strzelecki. Patent Strzelecki jest jedynym egzaminem w całym procesie ubiegania się o pozwolenie na broń.
3. Jeżeli już mamy patent klub może wystąpić w naszym imieniu o wydanie Licencji Zawodniczej. Mając licencję jesteśmy formalnie zawodnikami sportowymi w rozumieniu prawa i tym samym posiadamy ważny powód posiadania broni. Od 2011 roku aby otrzymać pozwolenie na broń do celów sportowych nie trzeba obawiać się tzw. uznaniowości tak jak w przypadku pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej. Wystarczy spełnić wymagania określone ustawowo.
4. Po otrzymaniu licencji zawodniczej udajemy się na badania lekarskie i psychologiczne. Listę lekarzy i psychologów znajdziemy na stronie odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Wydziału Postępowań Administracyjnych. Idziemy do lekarza który kieruje nas do okulisty i psychiatry. Po wykonaniu badań okulistycznych i psychiatrycznych wracamy z zaświadczeniami do lekarza który wystawia nam dokument stwierdzający brak przeciwwskazań do posługiwania się bronią palną. Idziemy teraz do psychologa. Po zaliczaniu całkiem pokaźnych pod względem ilości stron testów otrzymujemy zaświadczenie. Badania są ważne jedynie 3 miesiące więc od momentu ich wykonania w ciągu trzech miesięcy musimy złożyć do WPA wniosek o wydanie pozwolenia.
5. Gdy już mamy komplet dokumentów składamy wniosek do WPA. Wniosek do WPA lepiej napisać samemu niż korzystać z gotowych formularzy dostępnych na stronach WPA. Jeżeli rozsądnie uzasadnimy każdą sztukę broni i potwierdzimy potrzebę jej posiadania startami w odpowiednich dyscyplinach nie powinniśmy mieć problemów z uzyskaniem pozwolenia.
6. Po złożeniu wniosku możemy spodziewać się wizyty dzielnicowego u naszych sąsiadów celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na nasz temat. Z reguły pytania jakie padają dotyczą nadużywania alkoholu, ewentualnych awantur domowych itp. ale jest to sprawa indywidualna. każdy dzielnicowy może podejść do tematu nieco inaczej.

Kwestią nieustaloną jest konieczność dodania do wniosku komunikatów ze startów w zawodach strzeleckich. Formalnie nie trzeba niemniej jednak dodanie komunikatów jest dodatkowym potwierdzeniem że faktycznie jesteśmy zaangażowani w sport strzelecki.

WPA ma miesiąc na wydanie pozwolenia a w praktyce otrzymujemy odroczenie decyzji o kolejny miesiąc.

Lista dokumentów potrzebnych żeby wystąpić o pozwolenie do WPA:
1. Wniosek o wydanie Pozwolenia na Broń do Celów Sportowych (najlepiej napisać samemu)
2. Orzeczenie nadania Patentu Strzeleckiego (dokument z PZSS)
3. Orzeczenie nadania Licencji Zawodniczej (dokument z PZSS)
4. Dokument potwierdzający fakt członkostwa w klubie strzeleckim (zaświadczenie z klubu)
5. Dokument potwierdzający odbywanie regularnych treningów strzeleckich (zaświadczenie ze strzelnicy)
6. Orzeczenie lekarskie
7. Orzeczenie psychologiczne
8. Komunikaty z zawodów (nie są konieczne)
9. 2 zdjęcia w formacie 3×4
10. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej na konto Urzędu Miasta
11. Zaświadczenie o niekaralności (nie jest konieczne, może przyspieszyć proces nadania decyzji)