28 lutego 2019

Nowy skład Zarządu Klubu SKS BIELIK

Koleżanki i Koledzy

W dniu 16.02.2019 odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Klubu podczas którego został wybrany nowy Zarząd Klubu.

Obecnie w jego skład wchodzą następujący Koledzy:

Tomasz Pitura – Prezes
Kamil Kalinowski – Zastępca Prezesa
Adam Kalinowski – Członek Zarządu
Rafał Kowalewski – Sekretarz
Robert Ciężar – Skarbnik
Aktualności
About kowalx170