25 maja 2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu SKS BIELIK 02.06.2019

Koleżanki i Koledzy
W związku z wątpliwościami co do udzielenia, bądź nie udzielenia votum zaufania koledze Kamilowi Kalinowskiemu Komisja Rewizyjna Strzeleckiego Klubu Sportowego Bielik w Dźwierzutach zwołuje na dzień 02 czerwca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się na strzelnicy SKS Bielik w Dźwierzutach w dniu 02 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00 (I termin). W przypadku braku co najmniej połowy członków Klubu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbędzie się w tym samym miejscu w drugim terminie w dniu 02 czerwca 2019 roku o godz.10.30.
Porządek Obrad ;
 1. Przywitanie gości
 2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu SKS Bielik w Dźwierzutach
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 5. Odczytanie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu
 6. Ustalenie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu
 7. Omówienie tematów, poruszanych na poprzednim Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu SKS Bielik w Dźwierzutach
 8. Przedstawienie wątpliwości związanych z głosowania na poprzednim Walnym Zebraniu Członków za udzieleniem, bądź nie udzieleniem votum zaufania kol. Kamilowi Kalinowskiemu (m.in. zapoznanie Walnego Zebrania z pismem z dnia 21.05.2019 r., przesłanym do Klubu SKS Bielik przez kolegę Kamila Kalinowskiego)
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 10. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla kolegi Kamila Kalinowskiego
 11. Ustalenie składu ilościowego członków Zarządu
 12. Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjna wyników głosowania
 13. Sprawy inne oraz wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Kluziak

Bez kategorii
About kowalx170