10 maja 2019

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu SKS BIELIK

W związku z narastającym konfliktem w Zarządzie Klubu SKS Bielik w Dźwierzutach, który uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Zarządu jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu SKS Bielik.

Zebranie odbędzie się w dniu 19 05 2019 roku o godzinie 10:00 na terenie strzelnicy w Dźwierzutach.

W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznaczam drugi termin na dzień 19 05 2019 rok na godzinę 10:30

Porządek obrad:

 1. Przywitanie gości
 2. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu SKS-Bielik
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 5. Odczytanie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu SKS-Bielik
 6. Ustalenie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
 7. Przedstawienie sytuacji prawnej i formalnej Klubu SKS – Bielik
 8. Omówienie przyczyn konfliktu w Zarządzie Klubu SKS – Bielik
 9. Wybór komisji skrutacyjnej
 • Głosowanie nad wyborem członków komisji skrutacyjnej
 1. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla Prezesa
 2. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla Vice Prezesa
 3. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla Sekretarza
 4. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla Skarbnika
 5. Głosowanie nad udzieleniem votum zaufania dla Członka Zarządu

◦     Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania

 1. Głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu
 2. Głosowanie nad uzupełnieniem składu Członka Komisji Rewizyjnej

◦     Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania

 1. Sprawy inne oraz wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Kluziak

tel: 600 119 481

Aktualności
About kowalx170