7 października 2018

Komunikat organizacyjny zawodów 14 października 2018 roku.

XXIII Puchar Warmii i Mazur Dźwierzuty 14 października 2018 roku

1. Cel zawodów:

 • Propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych.
 • Rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur.
 • Zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa.

2. Organizator:

 • Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach we współpracy z F.S.U. „ALMAX” w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskim Związkiem Strzelectwa Sportowego w Olsztynie.

3. Termin i miejsce:

 • 14 października 2018 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach.
 • Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.
 • Zgłoszenia do godziny 12.00.

4. Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 20zł od konkurencji.
 • Startowe płatne po przybyciu na strzelnicę.
 • W zawodach mogą uczestniczyć osoby zainteresowane jest uprawianiem strzelectwa sportowego.
 • Broń i amunicja własna.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja: 

 • W zawodach prowadzi się klasyfikację indywidualną.
 • W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności większa liczba 10, następnie 9, itd.
 • W przypadku konieczności kalibrowania, przestrzelina oceniana będzie kalibromierzem o kalibrze z którego strzelał dany zawodnik.
 • Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną OPEN.
 • Strzelba gładkolufowa – sposób przeprowadzenia i ocena podana zostanie w dniu zawodów.

6. Konkurencje:

Pistolet sportowy (np. Margolin, Walther, itp. ), z wyjątkiem pistoletu dowolnego Opis konkurencji
  Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
  Cel – tarcza olimpijska TS-4
  Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość – 25 metrów
  Postawa: z jednej ręki lub oburącz
  kaliber – 5.6mm
Pistolet centralnego zapłonu Opis konkurencji
  Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut
  2 serie po 10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut (na każdą serię)
  Cel – tarcza olimpijska TS-4
  Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość – 25 metrów
  Postawa: z jednej ręki lub oburącz
  kaliber – 7.62mm – 11.43mm
Karabin sportowy (przyrządy przeziernikowe, broń np. CM-2, Suhl) Opis konkurencji
  Dowolna ilość strzałów próbnych w czasie 5 minut (do jednej tarczy)
  4 serie po 5 strzałów ocenianych w czasie 20 minut (do 4 tarcz)
  Cel – tarcza olimpijska przewidziana do strzelań z karabinu sportowego
  Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość – 50 metrów
  Postawa: leżąc z podpórki przygotowanej przez organizatora, ewentualnie z pasa lub wolnej ręki (organizator nie przewiduje odrębnej klasyfikacji)
  kaliber – 5.6mm
Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie) Opis konkurencji 
  Ilość naboi – 7 (śrut)
  Cel – metalowe blaszki oraz rzutki
  Broń – strzelba powtarzalna (własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora)
  Postawa: stojąc
  Sposób oceniania i przeprowadzenia konkurencji omówiony zostanie w dniu przeprowadzenia zawodów
  kaliber – wagomiarowy 12
 • O kolejności w zawodach decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
 • W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności większa liczba 10, następnie 9 itd.
 • W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.
 • Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
 • W przypadku braku własnej broni istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą).
 • Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

7. Sprawy finansowe:

 • Koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy.
 • Koszt zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach pokrywają zawodnicy.
 • Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 • Z opłaty startowej zwolnieni są sędziowie wskazani przez bezpośredniego organizatora wykonujący swoje funkcje na niniejszych zawodach.

8. Nagrody:

 • Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają okolicznościowe statuetki i dyplomy.
 • Za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia: 

 • W dniu zawodów.
 • Informacje na temat zawodów można uzyskać u Pana Alberta Dzika – tel. 607 088 575.

11. Postanowienia końcowe:

 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
 • Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu po zakończeniu konkurencji (max 5 minut).
 • Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100zł.
 • W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.


Bez kategorii
About Marekjp