6 września 2018

Charytatywny Piknik Strzelecki 15 września 2018 roku

Charytatywny Piknik Strzelecki 15 września 2018 roku

1. Cel zawodów:

 • Wsparcie sierot po tragicznie zmarłym policjancie.
 • Propagowanie sportu strzeleckiego wśród sympatyków strzelectwa województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz województw ościennych.
 • Rozwój strzelectwa sportowego na terenie Warmii i Mazur.
 • Zapewnienie możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym osobom zainteresowanym uprawianiem strzelectwa.

2. Organizator:

 • Strzelecki Klub Sportowy „BIELIK” w Dźwierzutach.

3. Termin i miejsce:

 • 15 września 2018 roku. Otwarta strzelnica w Dźwierzutach.
 • Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00.

4. Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa jest opłata wpisowego w wysokości 30,00zł za start w każdej z konkurencji.
 • Można startować w dowolnej liczbie konkurencji.
 • Opłata startowa jest uiszczana po przybyciu na strzelnicę.
 • W zawodach mogą uczestniczyć osoby, zainteresowane uprawianiem strzelectwa sportowego.
 • Z opłaty startowej zwolniona jest młodzież do 20-stego roku życia startująca w konkurencji karabin sportowy !!!
 • UWAGA: Wszyscy uczestnicy zawodów muszą mieć w trakcie zawodów używać ochronników wzroku (okulary) i słuchu (słuchawki). Organizator nie zapewnia ochronników wzroku i słuchu. osoby nie posiadające ochronników zostaną niedopuszczone do strzelania.

5. Zasady punktacji, klasyfikacja: 

 • W zawodach prowadzi się tylko klasyfikację indywidualną.

6. Konkurencje:

Pistolet centralnego zapłonu (strzelanie szybkie) Opis konkurencji
  2 x 5 strzałów ocenianych (z wymianą magazynka)
  Cel – tarcza IPSC oraz 2 tarcze neutralne
  Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Dobieg – 7 metrów
  Odległość – 12 i 7 metrów
  Postawa: stojąca, następnie klęcząca (obie postawy zza przesłony)
  Sposób przeprowadzenia konkurencji: po sygnale z timera zawodnik biegnie 7 metrów do stanowiska nr 1 przyjmuje postawę stojącą, przeładowuje broń i oddaje po jednym strzale do tarcz od 5 do 1 (z prawej strony przesłony). Następnie przemieszcza się do stanowiska nr 2, wymienia magazynek, przyjmuje postawę klęczącą i oddaje po jednym strzale do tarcz od 1 do 5 (z lewej strony przesłony).
  Klasyfikacja: do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne, za trafienie w pole A – 0 sekund kary, pole C – 2 sekundy kary, pole D – 4 sekundy kary, nie trafienie w pole punktowe – 6 sekund kary, trafienie w cel neutralny – 8 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas, tym wyższe miejsce.
Strzelba gładkolufowa (strzelanie w ograniczonym czasie) Opis konkurencji
  5 strzałów ocenianych (śrut)
  Cel – metalowy oraz rzutki
  Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość: od 8 do 12 metrów
  Postawa: stojąc
  Sposób przeprowadzenia konkurencji omówiony zostanie w dniu zawodów
  Klasyfikacja: do uzyskanego czasu strzelania dodaje się sekundy karne. Za trafienie w cel 0 sekund kary, w sytuacji gdy cel nie zostanie przewrócony lub ziszczony 5 sekund kary. O zajętym miejscu decyduje uzyskany czas strzelania wraz z dodanymi karnymi sekundami. Im mniejszy łączny czas tym wyższe miejsce.
Karabin sportowy (przyrządy otawarte typu szczerbinowego bez lunet np. TOZ, Brno) Opis konkurencji 
  3 strzały próbne w czasie 3 minut
  10 strzałów ocenianych w czasie 10 minut
  Cel – tarcza olimpijska TS-4
  Broń – własna lub po wcześniejszym uzgodnieniu organizatora
  Odległość – 50 metrów
  Postawa: leżąca z podpórki
 • W strzelaniu do tarcz sportowych (konkurencja: karabin sportowy) o kolejności decyduje suma punktów uzyskana w trakcie strzelania ocenianego (bez strzałów próbnych).
 • W przypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje większa liczba wewnętrznych 10, następnie ostatnia seria, w dalszej kolejności większa liczba 10, następnie 9 itd.
 • W strzelaniu z ograniczonym czasem sposób klasyfikacji określony jest w opisie danej konkurencji.
 • Broń i amunicja we wszystkich konkurencjach własna.
 • W przypadku braku własnej broni istnieje możliwość skorzystania z broni organizatora (za dodatkową opłatą).
 • Uczestnicy zawodów mogą korzystać z przyrządów do obserwacji przestrzelin (lunety, lornetki). Organizator nie zapewnia takich przyrządów.

7. Sprawy finansowe:

 • Koszty przejazdu i pobytu (ewentualny nocleg i wyżywienie) na zawodach, pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy.
 • Koszt zakupu amunicji wystrzelonej przez zawodników na zawodach pokrywają zawodnicy.
 • Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 • Koszt amunicji w konkurencji karabin sportowy pokrywają organizatorzy.

8. Nagrody:

 • Za miejsca I-III w klasyfikacji generalnej zawodnicy otrzymają puchary i dyplomy.
 • Za miejsca IV-VI zawodnicy otrzymują dyplomy.

9. Zawody przeprowadza się w oparciu o niniejszy regulamin i przepisy PZSS.

10. Zgłoszenia: 

 • W dniu zawodów.
 • Informacje na temat zawodów można uzyskać u: Wiesław Danowski – tel. 606 641 489.

11. Postanowienia końcowe:

 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.
 • Zawodnik ma prawo złożyć protest od razu po zakończeniu konkurencji.
 • Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100zł.
 • W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.


Bez kategorii
About Marekjp