Aktualności

19 maja 2019

Zmiany w Zarządzie Klubu SKS BIELIK

W dniu dzisiejszym, t.j. 19.05.2019 miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu. Walne nie udzieliło wotum zaufania Prezesowi Tomaszowi Pitura oraz Zastępcy Prezesa Kamilowi Kalinowskiemu. Na nowego Prezesa Klubu w drodze głosowania wybrano Kolegę Alberta Dzik, natomiast zastępcą Prezesa został Kolega Witold Gutowski. Reszta członków Zarządu Klubu pozostała na swoich stanowiskach. Obecny skład Zarządu to: […]

Aktualności
10 maja 2019

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu SKS BIELIK

W związku z narastającym konfliktem w Zarządzie Klubu SKS Bielik w Dźwierzutach, który uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Zarządu jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuję Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu SKS Bielik. Zebranie odbędzie się w dniu 19 05 2019 roku o godzinie 10:00 na terenie strzelnicy w Dźwierzutach. W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, […]

Aktualności
8 kwietnia 2019

Kurs przygotowawczy do egzaminu na patent strzelecki.

Firma Szkoleniowo-Usługowa „ALMAX” Mariola Dzik w Olsztynie organizuje w dniach 12,13,14 kwietnia 2019 roku kurs przygotowujący do egzaminu na patent strzelecki. Zajęcia odbędą się w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15 (Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie) w dniach: – 12 kwietnia 2019 roku – od godz. 16.00, – 13 kwietnia 2019 roku – od godz. 10.00, […]

Aktualności
28 lutego 2019

Nowy skład Zarządu Klubu SKS BIELIK

Koleżanki i Koledzy W dniu 16.02.2019 odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Klubu podczas którego został wybrany nowy Zarząd Klubu. Obecnie w jego skład wchodzą następujący Koledzy: Tomasz Pitura – Prezes Kamil Kalinowski – Zastępca Prezesa Adam Kalinowski – Członek Zarządu Rafał Kowalewski – Sekretarz Robert Ciężar – Skarbnik

Aktualności