Zawody – 3 maja 2019

Tradycją klubu SKS-Bielik są zawody organizowane z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go maja.