2014 – Strzelanie

Po uzyskaniu zgody na użytkowanie strzelnicy na jesieni 2014 roku rozpoczęliśmy strzelanie. Rozpoczęliśmy od strzelania z broni czarnoprochowej na którą nie potrzeba pozwolenia ponieważ nikt go jeszcze nie posiadał. Wyjątkiem był z-ca Prezesa posiadający dostęp do broni palnej i dokumenty uprawniające do prowadzenia strzelania z podopiecznymi. Takie były skromne początki.